Skip to main content
Lone Bjerge - Coach hos Løvel Helse & Fodklinik

Lone Bjerge

Metakognitiv terapeut, Coach, Kostvejleder

Her i klinikken udfører jeg flere funktioner – uanset hvilken session du har booket mig til, vil du opleve at der bliver taget udgangspunkt i det, du ønsker at ændre.

Metakognitiv terapeut

Når tankerne tager overhånd og fører til dårligere trivsel, så har den metakognitive terapi en særlig god effekt. Her vil du opleve, at man ikke analyserer problemstillinger. Her er der fokus på at lære, hvordan du håndterer dine tanker – og særligt hvordan du kan lære at mestre dem, så de ikke forringer din livskvalitet. Du vil lære, hvordan du skifter fokus på en effektiv måde. Ved samtalerne anvendes øvelser og metaforer. Begge dele er noget du kan bruge i hverdagen. Metoden har sin styrke set i, at det sjældent er lange terapiforløb, da man forholdsvis hurtigt lærer nye strategier.
Ofte er 3-6 samtaler nok. Samtalerne vil betyde, at du mentalt opnår mere ro og en sikkerhed i at håndtere dine tanker på en sundere måde og dermed opnår du bedre livskvalitet. Jeg har stor erfaring med at bruge metoden i forhold til unge og voksne med angst, stress og depression.

Coach

Coaching har jeg arbejdet med i mere end 12 år – både individuelle samtaler og har også undervist mere end 1000 medarbejdere i flere kommuner. Som din coach vil du opleve at samtalen med mig handler om at finde mulige løsninger på den problemstilling eller udfordring, som du kommer med. Der tages altid udgangspunkt i dine ressourcer og styrkesider samtidig med at dine kompetencer og forudsætninger også indgår. I samtalen kommer vi omkring hvilke værdier, der betyder meget for dig. Du vil opleve, at jeg stiller afdækkende og undersøgende spørgsmål for at du bedst muligt kommer frem til realistiske løsninger. Måske har du allerede løst udfordringen ved én samtale – og andre gange er der behov for flere samtaler.
Fokus er altid på, hvad du gerne vil opnå og hvad, der fremmer motivationen for at nå dertil – og det er dig, der finder frem til de rigtige løsninger. Coaching er ikke terapi.
Coaching kan bruges til meget forskelligt f.eks.:
Afklaring i forhold til udfordringer i arbejdsliv/privatliv, Afklaring af dilemma, Afdækning af nye muligheder/ny udvikling, At styrke effektivitet, At stå ved dig selv – at kunne sige både til og fra, At bryde fri at mønstre, vaner, overbevisninger.

Kostvejleder

Som kostvejleder tager jeg udgangspunkt i det du gerne vil ændre og dermed, hvor udfordringen er placeret. Det er vigtigt, at du oplever, at den indsats du gør, betyder en forskel, som er mærkbar for dig. En varig omlægning til en sundere hverdag har en større betydning end et drastisk vægttab. Der er flere forskellige kostomlægninger som kan være virksomme og vi finder den metode, som passer bedst til dig.
Min baggrund som Coach får du en fordel af i samtalerne, da det er med til at sikre, at vi arbejder med de negative overbevisninger og udfordringer, som der kan være.
Såfremt det er børn og unge under 18 år aftales det altid, på hvilket niveau forældre inddrages i samtalerne.

Uanset hvilken samtaleform du vælger, vil du ved mine samtaler opleve at jeg bidrager til en tillidsfuld, respektfuld og ærlig dialog.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Telefon: 30 46 88 30 – e-mail: booking@loevelhelse.dk

CVR: 43039946