Skip to main content

Diabetes og fodbehandling

Har du diabetiker, er der særlige regler som gælder for tilskud til fodbehandlinger. Som diabetiker er man kategoriseret som tilhørende en af grupperne inddelt i gruppe 1-4.
For hver af disse fire grupper er der forskellige behov for fodpleje og dermed også regler for hvilket omfang af tilskud, du kan være berettiget til.
Som lægeeksamineret fodplejere tilbyder vi her i klinikken alene fodbehandlinger til diabetikere i risikogruppe 1 og 2. Vi anbefaler vores kunder med diabetes i risikogruppe 3 og 4 til privatpraktiserende statsautoriseret fodterapeut med ydernummer.

De fire risikogrupper

Det er din risikogruppe, som afgør, hvor mange antal fodbehandlinger med 50% tilskud, du har ret til. Nedenfor er risikogrupperne beskrevet med de risikofaktorer, der har betydning for din risikostratificering.

Hvad er en risikostratificering?

Hvilken risikogruppe tilhører jeg?

Din fodterapeut laver en risikostratificering på baggrund af dine fødders tilstand og din generelle helbredstilstand. Overenskomsten om fodpleje bygger på den opfattelse, at de patienter, der har det største behov, skal have mest hjælp.

Der er forskel på, hvad behandlingsydelserne indeholder i de forskellige grupper. Det kan din fodterapeut fortælle dig mere om, men overordnet er det kompleksiteten af behandlingen, der varierer.

Risikogruppe 1

Risikogruppe 1 (lav risiko for fodsår): Ingen tilskudsberettigede behandlinger udover årlig fodstatus/risikovurdering.
Ingen neuropati (dvs. normal følesans)
Ingen behandlingskrævende fejlstillinger
Ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpuls)

Risikogruppe 2

Risikogruppe 2 (mellemrisiko for fodsår): Maksimalt fire tilskudsberettigede behandlingsydelser udover årlig fodstatus/risikovurdering.
Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
Ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpuls)
Eller mindst en af følgende risikofaktorer:
Dannelse af hård hud afledt af fejlstillinger
Fedtvævsatrofi
Negleforandringer
Væsentligt nedsat syn forårsaget af diabetes

Risikogruppe 3

Risikogruppe 3 (mellem risiko for fodsår med særlige behov): Maksimalt ni tilskudsberettigede behandlings-ydelser udover årlig fodstatus/risikovurdering.
Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
Blodforsyningsnedsættelse (dårligt kredsløb/manglende fodpuls)
Eller mindst en af følgende risikofaktorer:
Tidligere diabetiske fodsår
Udbrændt charcots fod
Væsentligt nedsat nyrefunktion

Risikogruppe 4

Risikogruppe 4 (høj risiko for fodsår): Tilskudsberettigede behandlinger efter behov.
Diabetiske fodsår
Aktiv charcots fod
Tidligere amputation
Iskæmi (moderat eller nedsat blodforsyning)

Bortset fra patienter med iskæmi og tidligere amputationer vil patienten normalt kun midlertidigt befinde sig i risikogruppe 4.

Diabetespatienter i risikogruppe 2-4 kan modtage tilskud til bøjlebehandling, og det tæller ikke med i opgørelsen af de årlige behandlinger.

SADF, som er sammenslutningen af Danske Fodplejere og som vi er medlem af, da det er vores brancheforening, henviser i øvrigt til Diabetesforeningens hjemmeside www.diabetes.dk for de seneste opdateringer af reglerne.

Læs om diabetesregler på diabetes foreningens hjemmeside HER.