Skip to main content

Lidt nyttig viden om ”Det udvidede helbredstillæg”

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.
Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Udgifter til fodbehandling
Der kan ydes udvidet helbredstillæg til vedvarende fodbehandling til pensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling. Det gælder også for pensionister med funktionsnedsættelse, som har brug for fodbehandling, der ligger ud over den behandling, der kan varetages af hjemmeplejen.
Det er et krav, at det drejer sig om fodbehandling, der ikke kan ydes tilskud til efter sundhedsloven, og at der dermed ikke ydes almindeligt helbredstillæg til behandlingen, og at fodbehandlingen ikke kan dækkes efter servicelovens bestemmelse om personlig pleje, enten på grund af behovets særlige karakter eller fordi pensionisten ikke har nedsat funktionsevne.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.

Kontakt:
Skive Borgerservice
Tlf: 9915 5500
Email: borgerservice@skivekommune.dk
www.skive.dk
Rådhuset
Torvegade 10
7800 Skive

**Alle informationer på denne side fremgår af www.borger.dk