Skip to main content

GDPR, hvad er det?

Kært barn har mange navne; DPR, Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen er det samme.
GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU.
Databeskyttelse blev særlig relevant pr. den 25. maj 2018, da alle virksomheder fra denne dato skulle efterleve GDPR-reglerne.

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne, er kravet til at dokumentere, at dine personoplysninger behandles efter reglerne.

Vi fører en fortegnelse – det er klinikkens bookingskalender med dit navn på, når du har bestilt tid.
Vi oplyser dig som kunde om, hvordan dine data opbevares, journalbehandles og arkiveres i forbindelse med du underskriver en samtykkeerklæring, første gang du kommer i klinikken.

Her under kan du læse mere præcist, hvordan du er stillet i forhold til at vi har nogle af dine personlige oplysninger.  Højslev-Løvel Helse & Fodklinik, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som kan være afgivet af dig.

 

Kontaktoplysninger om klinikken er:

Højslev-Løvel Helse & Fodklinik v/Lone Kjærsgård Olesen
Viborgvej 221
7840 Højslev
CVR-nr.: 17 54 59 06
Telefon: 26 73 95 99 og 30 46 88 30
Mail: fod@hoejslevhelse.dk og booking@loevelhelse.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi registrerer dit navn, dit telefonnummer og evt. dit cpr nr, for at kunne kunne udføre klinikkens fodbehandlinger, kosmetolog, zoneterapi-, akupunktur-, og massagebehandlinger, wellnessopgaver, kranie Sakral behandlinger mfl.
Retsgrundlaget for klinikkens behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler klinikken også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om, i forbindelse med, at vi har indhentet samtykket.

 

Legitime interesser, der følger af behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker klinikkens behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af klinikkens opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger samt registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge dit behandlingsforløb.

 

Kategorier af personoplysninger

Klinikkens behandlere noterer følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger, så som dit navn og telefonnummer, personnummer hvis du er berettiget til tilskud til behandlingen, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger
Særlige kategorier af personoplysninger kan f. eks være nødvendige helbredsoplysninger i form af journal over behandlingsforløb ved den enkelte behandler.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Klinikken videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:Aktuelle forsikringsselskaber ifh til sundhedsforsikringer, hvor samtykke gives ved oprettelse af journal, samt til Kommuner/Udbetaling Danmark ved offentlig tilskud til fodbehandling.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Klinikken lægger vægt på, hvor længe der er behov for at gemme oplysninger, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav og senest til 5 år efter, at et behandlingsforløb er afsluttet. Vi tilstræber at gennemgår vores journaler hyppigere end efter 5. år og vi makulerer oplysningerne, hvis vi ikke har behandlet dig indenfor de sidste 2 år eller når vi af pårørende, bliver bekendt med indtrufne dødsfald.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Klinikken kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i første punkt.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af klinikkens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til klinikkens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte klinikken. Du har ret til at se de notater/oplysninger vi har på dig, og du har altid ret til at få alle oplysninger om dig selv rettet/slettet.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod klinikkens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger anvendt til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.